Het zoekproces

De beste manier om een echt gevoel voor de streek, de plaatsen en de woonmogelijkheden te krijgen is een bezoek, aantal bezoeken te brengen aan de Axarquia, de streek tussen Malaga en Nerja.

Verschillen met Nederland waar u rekening mee moet houden:

 • In Spanje is er geen landelijke zoekmachine zoals Funda 

 • Op websites wordt wel de plaats aangegeven maar niet de straat + huisnummer

 • Vele websites (en kantooretalages) hebben vaak slechte foto´s en geven summiere informatie. 
  U haakt dan af, maar het kunnen fantastische woningen zijn

 • Niet al het geschikte aanbod komt op basis van uw (Nederlandse) zoektermen naar voren, ook wordt niet alles op internet gezet

 • Vele makelaars werken regionaal en zijn niet plaatsgebonden, dus zijn verspreid gevestigd in de Axarquia
  U zult dus al de makelaars af moeten gaan om het aanbod te screenen en om afspraken voor bezichtigingen te maken. 
  En daarom is het goed on één makelaar in te schakelen

Het Zoek & Aankoopproces

U bent in een fase dat u heeft besloten om een plek onder de zon te gaan kopen. Een vakantiewoning of wellicht zelfs emigreren om permanent te gaan genieten van meer dan 300 mooie, zonnige dagen per jaar. Hieronder beschrijven we het zoek- en koopproces op hoofdlijnen. 

Heeft u vragen neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Schakel de Nederlandse Makelaar Malaga in!

 • De Nederlandse Makelaar Malaga is gespecialiseerd in woningen in het kustgebied en stukje achterland tussen Malaga en Nerja 

 • Wij beschikken over alle up to date informatie betreffende het woningaanbod in de regio

 • Wij geven u een eerlijk en transparant inzicht in het woningaanbod uit de omgeving.

 • Wij zoeken, bezoeken en selecteren woningen die voldoen aan uw criteria

 • Wij maken voorstellen en leggen die aan u voor 

 • Wij maken afspraken met eigenaren om uw bezichtiging(en) zo effectief en ontspannen mogelijk te laten verlopen.

 • Wij weten welke woningen u beter links kunt laten liggen omdat wij alleen woningen aanbieden die
  zorgeloos door u kunnen worden gekocht zonder tegen problemen aan te lopen

 • Wij weten of eigenaren gemotiveerde verkopers zijn en dus open staan voor onderhandelingen 

 • Wij wonen en werken vanuit Benajarafe, centraal gelegen tussen Malaga en Nerja

 

U bespaart (veel) kostbare tijd en stress door de Nederlandse Makelaar Malaga in te schakelen!

,

Het aankooproces

Het aankoopproces in Spanje is recht toe recht aan maar met wel een aantal essentiële verschillen met Nederland. Wij begeleiden u bij dit proces voor een zorgeloze aankoop. Tenslotte is de aankoop van een huis maatwerk!

Stap 1 De juiste woning gevonden

Als  we een woning hebben gevonden die voldoet aan uw wensen & eisen begint het spel van onderhandelen.

 

Stap 2 de onderhandeling

U neemt de beslissing welk bod en voorwaarden wij voor u gaan uitbrengen, uiteraard adviseren wij u waar mogelijk. De onderhandeling gebeurt over het algemeen mondeling en de overeenstemming over de prijs en de voorwaarden worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in het reservering-contract

Stap 3 Een voor-aanbetaling: de reservering

Soms staat een huis in de verkoop bij meerdere makelaars. U bent een prijs overeengekomen. Om alle communicatie en verkoopinspanningen te stoppen betaalt u zo spoedig mogelijk, op een derdenrekening, een bedrag om het eigendom tijdelijk te reserveren (gewoonlijk tot €3000 tot €6000). Dit geeft u tijd om bijvoorbeeld hypotheek mogelijkheden te onderzoeken of technische inspecties uit te voeren. Neem in dit stadium een advocaat in de arm (zie veel gestelde vragen). Voor een verkoper is een zeer belangrijk verkoopargument dat er een snelle overdracht kan plaatsvinden. Dit betekent dat u bij voorbaat weet hoeveel eigen geld u kunt inbrengen en of u een hypotheek kunt krijgen. De prijs is vaak inclusief de inboedel omdat de kosten voor het verhuizen van de inboedel, vaak naar het land van herkomst niet in verhouding staat tot de gemiddelde restwaarde. Als u deze reserveringskosten niet betaalt zit u (formeel juridisch) nergens aan vast. De verkoper is dan echter ook vrij om te verkopen aan een andere potentiële koper en u vist dan achter het net. Indien u besluit de aankoop niet door te laten gaan zonder geldige reden, verliest u de aanbetaling. Indien uw advocaat de aankoop afkeurt ontvangt u uw reserveringskosten uiteraard weer terug. Krijgt u de financiering niet rond dan krijgt u deze reserveringskosten ook terug. Met het reserveringscontract zit de verkoper ook formeel juridisch nog nergens aan vast. Pas met het prive-contract en de aanbetaling van 10% is er een directe en bindende overeenkomst tussen koper en verkoper, 

Stap 4: Contract tussen koper en verkoper (privé-contract)

Nadat u besluit over te gaan tot aankoop wordt er een contract opgemaakt tussen u en de verkoper, Door het ondertekenen van dit contract is het eigendom officieel voor u gereserveerd en wordt het van de markt gehaald. Het privé-contract dient de gegevens van het eigendom te bevatten plus een aantal clausules om u te beschermen tijdens het aankoopproces. In het algemeen wordt er 2-3 weken na de reservering een voorlopige koopovereenkomst opgesteld waarin hetgeen is afgesproken én alle rechten en plichten van beide partijen gedetailleerd worden opgenomen. Hierbij wordt in de regel 10% van de aankoopprijs betaald, minus de eerder betaalde reserveringskosten. 

Voordat de voorlopige koopovereenkomst wordt ondertekend, controleert uw advocaat alle documentatie en verzekert zich ervan dat alles juist staat geregistreerd en dat er geen openstaande rekeningen zijn. 
Zodra het contract is ondertekend is de verkoop in principe onherroepelijk. Indien de verkoper besluit de verkoop aan u niet door te zetten is hij wettelijk verplicht u de 10% aanbetaling terug en een extra 10% van de afgesproken aankoopsom aan u te betalen. Als u zich terugtrekt verliest u de 10% aanbetaling. Als u de financiering niet rond krijgt, krijgt u deze 10% terug maar u zult het moeten aantonen. Als u het niet kunt aantonen bent u de aanbetaling kwijt plus een extra 10% van de afgesproken aankoopsom.

Stap 5 Eigendomsoverdracht en eigendomsakte

Dit is de laatste fase van het koopproces en vindt gewoonlijk plaats binnen 1-2 maanden na het ondertekenen van het contract tussen koper en verkoper. Het is ook mogelijk om een ander tijdpad af te spreken met de verkoper. De eigendomsakte (escritura) wordt ondertekend bij de notaris. Als u gebruik maakt van een hypotheek dan zal de vertegenwoordiger van de bank ook bij deze overdracht aanwezig zijn. Vervolgens zal uw nieuwe eigendom door uw advocaat in uw naam worden geregistreerd in het register en het kadaster. Uw advocaat zal tevens zorg dragen voor het betalen van de overdrachtsbelasting binnen 30 dagen na de overdracht.

De overdracht van de woning vindt plaats bij de notaris. Bij bestaande woningen vindt de overdracht meestal plaats binnen 2 à 3 maanden. 
Bij de notaris wordt de restbetaling aan de verkoper voldaan (meestal dmv een cheque) en daarna wordt de eigendomsakte (Escritura Publica de Compraventa*) door u (of u gevolmachtigde advocaat), de verkoper en de notaris ondertekend. U ontvangt op dit moment een ‘Copia Simple’ (uittreksel van de escritura). Vervolgens zorgt de notaris ervoor dat u als nieuwe eigenaar wordt ingeschreven in het kadaster en na enige weken kunt u de officiële escritura bij uw advocaat ophalen. 

 

Escritura
*Escritura Publica de Compraventa is de spaanse benaming voor ‘eigendomsakte’. In de volksmond wordt deze voor het gemak afgekort tot ‘Escritura’. Dit is het enige document waarop het voor een ieder duidelijk is wie de eigenaar is. Er wordt altijd een escritura opgemaakt als een object wisselt van eigenaar. 
 

Hypotheek
Indien u een hypotheek afsluit voor de aankoop van uw woning wordt er ook een Escritura de Hipoteca (hypotheekakte) opgemaakt waarin het object staat beschreven alsmede de nieuwe eigenaar en welk bedrag er aan hypotheek is afgesloten. Naast de advocaat, die zorgt voor de vertalingen, zowel mbt de eigendomsakte en hypotheekakte, zal in dit geval ook een vertegenwoordiger van de bank aanwezig zijn bij het tekenen van de overdrachtsakte.U kunt hier zelf bij aanwezig zijn maar de notaris zal het in de Spaanse taal afwikkelen. U kunt ook uw advocaat een volmacht vertrekken, een zogenaamde "power of attorney" zodat alle zaken door uw advocaat kan worden afgewikkeld. Het is ook gebruikelijk dat de makelaar aanwezig is.

Belangrijk: Bovenstaande informatie is informatief en is aan aanpassing, verandering in wet en regelgeving onderhevig. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden of gehouden worden aan bovenstaande informatie

VOOR ALLE INFORMATIE 

0034 648 720 348

0031 88 263 7868

 © Created by STORM-sites